usuario: No conectado

Axenda do concello

L
M
M
X
V
S
D

Clave de acceso

USUARIO:

CONTRASINAL:NOVIDADES DO CONCELLO DE TORDOIA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Seguinte »

VACACIÓNS IMSERSO-COCEMFE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE  

 Está aberto o prazo para solicitar o "PROGRAMA DE VACACIÓNS IMSERSO-COCEMFE PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE" 

Son persoas beneficiarias aquelas que acrediten un grao de discapacidade física ou orgánica igual ou superior ao 33%, tendo prioridade os que superen o 50%. Deberán ser maiores de 16 anos e os menores de idade teñen que ter a autorización do pai, nai ou titor/a. Poderán asistir con carácter excepcional os fillos menores de 16 anos das persoas beneficiarias, sempre que se xustifique a imposibilidade de poder viaxar sen a súa compañía. Terán que levar acompañante aquelas persoas que utilicen cadeira de rodas, ou que requiran axuda para desenvolver as actividades básicas da vida diaria. 

O prazo de presentación é de 1 mes antes da quenda a solicitar. Última quenda en Outubro. 

Máis información nos Servizos Sociais Municipais.

...
Concello | 2014-04-09 | .: ampliar
BANCO DE PRODUTOS DE APOIO PARA O ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDADE  

 Este programa, no que colabora a Fundación Universia, ofrece ás/os estudantes universitarios/as con discapacidade a posibilidade de dispor de Produtos de Apoio temporalmente, co fin de mellorar a súa autonomía e favorecer a accesibilidade universal. 

Os destinatarios son alumnos/as matriculados/as nas universidades españolas, recentemente titulado/diplomado ou graduado, que estén a realizar prácticas profesionais ou teñan accedido ao seu primeiro emprego, así como persoal Docente e Investigador e Persoal de Administración e Servizos da universidade, que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 

As persoas interesadas, poden contactar coa Oficina de Atención á Discapacidade da universidade na que se atopen matriculados para levar a cabo o préstamos do producto que necesite. 

Prazo ata o 30 de setembro.

Máis información nos Servizos Sociais Municipais

...
Concello | 2014-04-09 | .: ampliar
A EXCURSIÓN A CANTABRIA FOI UN ROTUNDO ÉXITO!!!!  
...
Concello | 2014-04-09 | .: ampliar
"EDUCANDO EN IGUALDADE" NO CPI PECALAMA  

 Os Servizos Sociais Comunitarios Concello de Tordoia, informan que os días 7, 13, 19, 21 e 26 de Maio se levará a acabo no CPI PECALAMA o programa "EDUCANDO EN IGUALDADE", dirixido a alumnado de 6º de Educación Infantil, 2º, 4º e 6º de Educación Primaria e 4º da ESO.

O progarama, subvencionado pola Deputación Provincial, tratará os seguintes contidos: bo trato e relacións igualitarias, corresponsabilidade no fogar, estereotipos de xénero, novas masculinidades e prevención da violencia. 

...
Concello | 2014-04-08 | .: ampliar
EXPOSICIÓN LISTAS CENSO ELECTORAL - ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 2014  

 O vindeiro 25 de maio de 2014 vanse a celebrar as Eleccións ao Parlamento Europeo. En cumprimento da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, expóñense ao público as listas do Censo Electoral deste Concello dende o 7 ao 14 de abril, podendo presentar os interesados, dentro do citado período, reclamación administrativa sobre os datos censuais. A tal efecto existen nas oficinas municipais impresos de reclamación que deberán ser asinados polos interesados achegando fotocopia do DNI, permiso de conducir, etc.... 

Lembrarlle as persoas que recentemente cumpriron 18 anos ou que cambiaron de enderezo nestes meses a conveniencia de realizar a oportuna comprobación.

...
Concello | 2014-04-07 | .: ampliar

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Seguinte »


AXENDA LOCAL PARA O MES DE ABRILConcello de TORDOIA ( A Coruña) 2006
Parámetro Digital, S.L.